— "Найефективніший суспільний лад будується на свободі. Ви цікаві тоді, коли вільні"

en

Громадянські свободи і верховенство права

 • Захист права вибору.
 • Збільшення повноважень та незалежності судової влади.
 • Сприяння постійному розвитку i зміцненню громадянського суспільства.
 • Законодавче забезпечення гарантій дотримання громадянських прав і свобод.
 • Постійний моніторинг практики реалізації і гарантій конституційних прав і свобод в Україні.
 • Протидія катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню чи покаранню.
 • Розробка пропозицій щодо ефективних форм контролю держави з боку громадянського суспільства, зміцнення цивільного демократичного контролю над Збройними Силами i сектором безпеки в цілому.
 • Підтримка свободи слова як ключового політичного права у демократичному суспільстві. Вдосконалення законодавчих механізмів забезпечення свободи думки i слова, свободи преси, вільного висловлення поглядів i переконань та доступу до інформації.
 • Проведення ґрунтовних загальноукраїнських соціологічних та експертних опитувань щодо свободи слова. Дослідження іноземного досвіду захисту свободи слова.
 • Посилення єдності українського суспільства: міжетнічна та міжконфесійна толерантність.
 • Проект «Громадський уповноважений з прав людини».