— "Я переконаний, що завдання номер один, для будь-якого Президента, на багато років — плекати нашу державність"

en

Основні завдання Інституту Президента Віктора Ющенка

 • Впровадження європейських підходів до розробки, моніторингу і аналізу ефективності державної і корпоративної політики.
 • Оцінка тенденцій в українській політиці, економіці, соціальному і культурному житті з точки зору європейського вибору.
 • Сприяння розвитку національної культури в руслі європейської культурної традиції і сучасних підходів, збереженню культурних цінностей.
 • Здійснення громадського контролю за діяльністю владних структур відповідно до чинного законодавства України з урахуванням європейського досвіду.
 • Вивчення та узагальнення досвіду впровадження європейських політичних, економічних та соціальних стандартів та сприяння впровадженню його в українську практику, зокрема, шляхом внесення пропозицій до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 • Представлення суспільству результатів досліджень, аналітичних матеріалів, позицій Інституту з метою реалізації його статутних завдань.
 • Розробка та реалізація інформаційно-освітніх програм роз’яснення європейського вибору як гарантії свободи і незалежності України.
 • Ознайомлення громадян, зокрема молоді, з проблематикою європейського вибору України шляхом проведення інформаційно-освітніх заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо).
 • Підтримка широкого внутрішньо українського та зовнішнього діалогу з питань європейського вибору України та шляхів його реалізації.
 • Сприяння у створенні інформаційно-аналітичних систем, бібліотек і баз даних з метою постійного обміну інформацією та досвідом з питань реалізації європейського вибору України.
 • Сприяння підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань, що випливають із завдань Інституту, зокрема, в сфері політичного, економічного і гуманітарного розвитку держави, забезпечення гідності людини, її прав і свобод, зміцненню суспільної солідарності та активізації структур громадянського суспільства.
 • Сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань Інституту.